1. Bấm vào Đăng Tuyển Dụng trên websites
  2. Nếu đã đăng ký tài khoản thì điền User và Mật khẩu để đăng nhập. Nếu chưa đăng ký tài khoản thì click vào Register để đăng ký

3. Sau khi Đăng nhập bạn sẽ được chuyển đến trang Đăng Tuyển Dụng. Hãy làm theo các bước từ 1-7 như trong hình nhé.